Termeni şi condiţii

Termeni și Condiții

Compania care administrează site-l www.lightevents.ro, denumit în continuare LightEvents, este S.C. Tehnic House Consulting S.R.L, numită în continuare LightEvents, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/624/2016 și având Codul Unic de Înregistrare: 35651249.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atenție a acestora. LightEvents își asumă dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi gasită accesând pagina “Termeni şi condiţii” din subsolul paginilor siteului.

Dreptul de autor:

Întregul conținut al siteului LightEvents – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea LightEvents și a furnizorilor săi și este apărat de Legea dreptului de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris al LightEvents a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Accesul pe site: 

LightEvents garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site-ul LightEvents și nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Tehnic House Consulting SRL fără acordul prealabil scris al acesteia.

Tehnic House Consulting SRL își rezervă dreptul să modifice descrierea serviciilor fără o notificare în prealabil. 

Limitarea responsabilității pentru link-uri către alte site-uri, server, browser:

Site-ul LightEvents este găzduit de server-ele unei terțe firme. Societatea Tehnic House Consulting nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări. Light Events nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browser-e pentru vizitarea site-ului LightEvents.

LightEvents nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care pot fi accesate prin legături de pe site-ul LightEvents. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

Litigii și dispoziții finale:

Orice altă problemă cauzată de serviciile prezentate pe www.lightevents.ro sau de informațiile prezentate pe acest site și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator. În cazul în care nu s-a reusit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor românești de judecată, părțile alegând competența instanțelor de pe raza municipiului Cluj-Napoca. 

Urmăreşte-ne online

Light Events transformă orice spaţiu, indiferent de mărime.